กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 246 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัพเดท : 15/08/2016 17:36:43pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,272 ครั้ง


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 246 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 246 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  :  3 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  :  1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท)  จำนวน  :  3 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี)  จำนวน  :  121 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  :  2 อัตรา

6. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี  จำนวน  :  4 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  :  3 อัตรา

8. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป  จำนวน  :  24 อัตรา

9. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  :  6 อัตรา

10. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  :  6 อัตรา

11. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  :  2 อัตรา

12. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  :  5 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  :  2 อัตรา

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  :  36 อัตรา

15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  :  1 อัตรา

16. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  จำนวน  :  2 อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  จำนวน  :  12 อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน  :  7 อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)  จำนวน  :  6 อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Tags : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)