กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 246 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัพเดท : 15/08/2016 17:36น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,932 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 246 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 246 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน : 3 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน : 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน : 3 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน : 121อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน : 2 อัตรา

6. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน : 4อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน : 3 อัตรา

8. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จำนวน : 24อัตรา

9. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 6อัตรา

10. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน : 6อัตรา

11. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน : 2อัตรา

12. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน : 5อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน : 2อัตรา

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน : 36อัตรา

15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน : 1อัตรา

16. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน : 2อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน : 12อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน : 7อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน : 6อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Tags : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)