โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2559

อัพเดท : 18 ธันวาคม 2558, 09:01 น.

ดูแล้ว : 6,173 ครั้ง | MobileMode


เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2559

 

 

                           โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2559 โดยสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศโดย

กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง

โรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2559  

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะสมัครสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร 1. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 2. เป็นเพศ ชาย สถานะภาพ โสด อายุตั้งแต่ 15 ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เงื่อนไขและสิทธิของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 1. จะต้องเป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำ 2. ระหว่างที่เข้ารับการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 111 บาท 3. เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารกำหนดทางราชการก็จะบรรจุเข้ารับราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ช่องทางการรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร ต้องสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mtts-admission.job.thai.com สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันปิดรับสมัคร - ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ "คลิ๊ก" - ระเบียบการรับสมัครสอบ "คลิ๊ก"

 งานราชการ ข้าราชการ สอบ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัคร 2559

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทร 02-511-0117 , 02-511-4181 (ในเวลาราชการ) เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)