ชงเกณฑ์พิเศษ ก.ค.ศ.บรรจุครูผู้ช่วยอาชีวะ

อัพเดท : June 3rd, 2016 13:16

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 1,455 ครั้ง


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สอศ. เนื่องจากได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของสถานศึกษาในสังกัดจำนวนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าครูที่ควบคุมนักศึกษาคือ เบื้องหลังความสำเร็จและส่วนใหญ่มีสถานะเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างเท่านั้น จึงเห็นควรว่าน่ามีช่องทางสนับสนุนให้อาจารย์กลุ่มนี้มีโอกาส เป็นข้าราชการครูได้ โดย สอศ.จะเสนอร่างหลักเกณฑ์นี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาต่อไป

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า หาก ก.ค.ศ.เห็นชอบ สอศ.จะเสนอขอให้ ก.ค.ศ.อนุมัติให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จำนวน 6 รายที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งครู ผู้ช่วยกรณีพิเศษ เป็นกลุ่มแรก ดังนี้ นายเกษมสุข ชัยชิตาทร พนักงานราชการ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) พระนครศรีอยุธยา นาย สุรพงษ์ สามแก้ว ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) อุบลราชธานี นายรัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล พนักงานราชการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.สุราษฎร์ธานี นายสุริยา สามแก้ว พนักงานราชการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.เดชอุดม นายวีระยุทธ อินต๊ะยศ พนักงานราชการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ป่าซาง และนายไพลรัตน์ สำลี พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วก.ศรีสัชนาลัย

ที่เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติพนักงานและครูอัตราจ้างทั้ง 6 รายพร้อมกับการเสนอร่างหลักเกณฑ์นั้น เพราะทั้ง 6 ราย สอศ.ได้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน ประวัติตามร่างหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้แล้ว ขณะเดียวกันอยากให้คนทำงานที่มีความตั้งใจและสร้างผลงานต่อเนื่อง ได้มีขวัญและกำลังใจ มีความก้าวหน้าและมั่นคง รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่ครูที่ ไม่ใช่ข้าราชการคนอื่นๆ ด้วย ส่วนการบรรจุนั้น เบื้องต้น จะเน้นในพื้นที่ขาดแคลนครู แต่หากวิทยาลัยต้นสังกัดทั้ง 6 ราย ยังขาดแคลนอยู่ ก็สามารถบรรจุที่เดิมได้ นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มาhttp://www.kruwandee.com/

Tags : ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการหนีหนี้ 6 หมื่นราย เบี้ยวหนี้ กยศ.

มรม. เตรียมเปิดสอน ป.โท วิชาชีพครู

''กำจร''ชี้รธน.ไม่ได้ห้ามรัฐจัดการศึกษา15ปี

ประชุม!แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ร่นเวลาเร็วขึ้น 10 วันให้แล้วเสร็จเดือนเม.ย.

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)