พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ

อัพเดท : 1 มกราคม 2513, 07:33

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 24,770 ครั้ง


พนักงานราชการ
หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพราะได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ได้ค่าจ้างจากงบประมาณของส่วนราชการ เพราะเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น โดยจำเป็นทำสัญญาจ้าง อาจจะมีระยะเวลา 3 เดือน ,6 เดือน ,1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่อสัญญาได้หากส่วนราชการมีความจําเป็น ดังนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการ
 

ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ...
1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งทำงานในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน คือ บริการ ,เทคนิค ,บริหารทั่วไป ,วิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งทำงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 2 กลุ่มงาน คือ งานเชี่ยวชาญพิเศษ

 

เครื่องแบบพนักงานราชการ
พนักงานราชการมีเครื่องแบบ ดังนี้
1.เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ชุดแต่งกายสีกากี


พนักงานราชการทั่วไป ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดกากี แบบ 2 ขีด


พนักงานราชการพิเศษ ประดับบ่าอินธนูพนักงานราชการ ชุดกากี แบบ 3 ขีด


***ข้อน่าสังเกต*** บ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดกากี จะเป็นวงกม ซึ่งต่างจากบ่าอินทรธนูข้าราชการ ชุดกากี ที่จะเป็นแบบขมวด หรือแบบหูกระทะ


2.เครื่องแบบพิธีการ ชุดแต่งกายชุดขาว


พนักงานราชการทั่วไป ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดขาว ดอกพิกุล 2 ดอก


พนักงานราชการพิเศษ ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดขาว ดอกพิกุล 3 ดอก


***ข้อน่าสังเกต*** บ่าอินธนูพนักงานราชการ ชุดขาว จะให้ดอกพิกุล ซึ่งต่างจากบ่าอินธนูข้าราชการ ชุดขาว ซึ่งจะใช้ดอกชัยพฤกษ์ แต่สำหรับบ่าอินทรธนูลูกจ้างประจำ ชุดขาว จะใช้ดอกประจำยาม

Tags : งานราชการ พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ ประเภทของพนักงานราชการ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เตือน!!! พุงโต เสี่ยงตายเร็ว รีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

เอาคาถาเจิมรถไปท่องกันนะ

แนะเทคนิคการ “เดาข้อสอบ” อย่างชาญฉลาด

มุมมองของการเก็บรักษาพนักงาน ที่สวนทางกัน

“มะเร็งหลังโพรงจมูก” มะเร็งร้ายที่กลายเป็นภัยเงียบและคร่าชีวิตผู้คน

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)