พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ

อัพเดท : May 12th, 2016 19:29

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 17,711 ครั้ง


พนักงานราชการหมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับพนัก งานราชการ  พ.ศ.2547 เพราะได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ได้ค่าจ้างจากงบประมาณของส่วนราชการ เพราะเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น โดยจำเป็นทำสัญญาจ้าง อาจจะมีระยะเวลา 3 เดือน ,6 เดือน ,1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่อสัญญาได้หากส่วนราชการมีความจําเป็น ดังนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการ

ประเภทของพนักงานราชการพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ... 1. พนัก งานราชการ ทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งทำงานในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน คือ บริการ ,เทคนิค ,บริหารทั่วไป ,วิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่  พนักงานราชการ ซึ่งทำงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 2 กลุ่มงาน คือ งานเชี่ยวชาญพิเศษ

เครื่องแบบพนักงานราชการพนัก งานราชการ มีเครื่องแบบ ดังนี้ 1.เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ชุดแต่งกายสีกากี

พนักงานราชการทั่วไป ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดกากี แบบ 2 ขีด

พนักงานราชการพิเศษ ประดับบ่าอินธนูพนักงานราชการ ชุดกากี แบบ 3 ขีด

***ข้อน่าสังเกต*** บ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดกากี จะเป็นวงกม ซึ่งต่างจากบ่าอินทรธนูข้าราชการ ชุดกากี ที่จะเป็นแบบขมวด หรือแบบหูกระทะ

2.เครื่องแบบพิธีการ ชุดแต่งกายชุดขาว

พนัก งานราชการ ทั่วไป ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดขาว ดอกพิกุล 2 ดอก

พนักงานราชการพิเศษ ประดับบ่าอินทรธนูพนักงานราชการ ชุดขาว ดอกพิกุล 3 ดอก

***ข้อน่าสังเกต*** บ่าอินธนูพนักงานราชการ ชุดขาว จะให้ดอกพิกุล ซึ่งต่างจากบ่าอินธนูข้าราชการ ชุดขาว ซึ่งจะใช้ดอกชัยพฤกษ์ แต่สำหรับบ่าอินทรธนูลูกจ้างประจำ ชุดขาว จะใช้ดอกประจำยาม

Tags : งานราชการ พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ ประเภทของพนักงานราชการ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สอบ คือ ?

มีรอยสัก เล็ก ใหญ่ ในล่มผ้า สมัครตำรวจได้ไหม ???

"โรคไบโพล่าร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว"

จิตรกรรมฝาผนังรูปลิงสูบกัญชา ณ วัดพระแก้ว

“กระเทียม” สมุนไพรรักษาโรคหัวใจ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)