มหาดไทยเตรียมอบรมวิทยากรกว่า 3 แสนคนลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ

อัพเดท : May 9th, 2016 11:00

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 307 ครั้ง


 

มหาดไทยเตรียมอบรมวิทยากรกว่า 3 แสนคนลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ด้านนายกฯกำชับทุกจังหวัดต้องช่วยสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์


สำนักข่าวไทยรายงานว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและอำเภอ และให้คัดเลือกวิทยากร (ครู ก) ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) ในระดับอำเภอ และวิทยากรระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคัดเลือกครู ก. จะคัดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด 2. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือผู้แทน 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน 4. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน 5. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหรือข้าราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร โดยจะจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคมนี้ ส่วนวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวม 8,780 คน จะอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน และจะมีการอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านและชุมชน 80,491 แห่ง แห่งละ 4 คน รวมทั้งหมด 321,964 คน ในวันที่ 11 – 30 มิถุนายนนี้ จากนั้นวิทยากรทุกระดับจะร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนอย่างใกล้ชิดก่อนการลงประชามติ ในระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม


“นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวิทยากรทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิกสหกรณ์ แกนนำกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดูแลป่า เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง และจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ชี้นำให้ประชาชนตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว


ด้านนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการออกเสียงประชามติ โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการออกเสียงประชามติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งช่วยดำเนินการอื่นที่จำเป็นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอมา


ในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยนั้น นายกฤษฎาระบุว่าจะจัดทำบัญชีดังกล่าวและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบ ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัน และเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคมนี้ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดการยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

ที่มา https://www.facebook.com/BBCThai

Tags : มหาดไทย อบรมวิทยากร ร่างรัฐธรรมนูญ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นโยบายแจกเงินเที่ยวสงกรานต์ เข้าครม.แล้ว! จับตา คนรายได้น้อยก็ได้ด้วย

'บิ๊กตู่' สั่ง รมต.งดจ้อปมการเมือง ย้ำทำตามโรดแม็ป ไม่เปลี่ยนแปลง

09.00 INDEX บทบาท ความหมาย ‘ประสงค์ สุ่นศิริ’ ในการชี้ รัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจ

บิ๊กตู่ เห็นใจคนต้องมาเกณฑ์ทหาร ต้องจากครอบครัว แนะ ควรเกณฑ์ทหารก่อน ค่อยมีเมีย

‘ใหม่’ ปลื้มได้ร่วมงานเมืองคานส์ วอนอย่ามองตามรอย ‘ชมพู่’ (คลิป)

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)