มหาดไทยเตรียมอบรมวิทยากรกว่า 3 แสนคนลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ

อัพเดท : May 9th, 2016 11:00

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 171 ครั้ง


มหาดไทยเตรียมอบรมวิทยากรกว่า 3 แสนคนลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ด้านนายกฯกำชับทุกจังหวัดต้องช่วยสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทยรายงานว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและอำเภอ และให้คัดเลือกวิทยากร (ครู ก) ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) ในระดับอำเภอ และวิทยากรระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคัดเลือกครู ก. จะคัดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด 2. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือผู้แทน 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน 4. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน 5. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหรือข้าราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร โดยจะจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในวันที่ 18 19 พฤษภาคมนี้ ส่วนวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวม 8,780 คน จะอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 10 มิถุนายน และจะมีการอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านและชุมชน 80,491 แห่ง แห่งละ 4 คน รวมทั้งหมด 321,964 คน ในวันที่ 11 30 มิถุนายนนี้ จากนั้นวิทยากรทุกระดับจะร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนอย่างใกล้ชิดก่อนการลงประชามติ ในระหว่างวันที่ 1 20 กรกฎาคม

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวิทยากรทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิกสหกรณ์ แกนนำกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดูแลป่า เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง และจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ชี้นำให้ประชาชนตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ด้านนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการออกเสียงประชามติ โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการออกเสียงประชามติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งช่วยดำเนินการอื่นที่จำเป็นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร้องขอมา

ในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยนั้น นายกฤษฎาระบุว่าจะจัดทำบัญชีดังกล่าวและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบ ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัน และเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 7 กรกฎาคมนี้ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 30 มิถุนายน นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดการยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ที่มาhttps://www.facebook.com/BBCThai

Tags : มหาดไทย อบรมวิทยากร ร่างรัฐธรรมนูญ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทหาร เฝ้าหน้าหมู่บ้าน ‘วัฒนา เมืองสุข’ตรวจเข้มคนเข้า-ออก

ศาลทหารปล่อยตัว “วัฒนา เมืองสุข” ชั่วคราว เจ้าตัวเผยไม่หยุดแสดงความเห็น

‘ใหม่’ ปลื้มได้ร่วมงานเมืองคานส์ วอนอย่ามองตามรอย ‘ชมพู่’ (คลิป)

‘สุรชัย’นำคณะถก’ไอพียู’ แจงร่างรธน.ไทยยึดตามโรดแมป

อดีตนายกทักษิณ..กล่าวถูกพาดพิงอย่างรุนแรง!

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)