เคยโดนคดี มีสิทธิสอบตำรวจไหม?

อัพเดท : April 27th, 2016 02:05

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 1,112 ครั้ง


เคยโดนคดี มีสิทธิสอบตำรวจไหม?


ตามหลักเกณฑ์ระบุว่า
“ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

 

[A] หลัก ต้องไม่เคยถูกศาลตัดสินให้จำคุก คือ ต้องติดคุกจริงๆ (รอลงอาญาไม่เข้าข่าย สมัครได้)
ข้อยกเว้น แม้จะเคยถูกจำคุกจริงๆ แต่หากเป็นความผิดโดยประมาท กับลหุโทษ ก็สมัครได้

 

[B] ความผิดโดยประมาท คือ คดีที่มีคำว่า “ประมาท” อยู่ด้วย เช่น ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ตามกฎหมาย คือ ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คดี 2 ประเภทนี้ แม้จะติดคุกจริงๆ ก็สามารถสมัครนายสิบตำรวจได้

 

[C] ขับรถในขณะเมาสุรา ไม่ใช่ความผิดโดยประมาท/ความผิดลหุโทษ และส่วนมากศาลจะรอลงอาญา จึงไม่ติดคุกจริง

 

[D] แต่ แต่ แต่ นอกจากหลักเกณฑ์นี้แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์ในรอบการตรวจสอบประวัติคดี
สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจ ของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ
โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน(ร้อยเวร) ที่มีการดําเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว
หรือพนักงานอัยการที่มีคําสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว(ศาลฎีกาตัดสินแล้ว หรือสิ้นสุดแล้ว ไม่มีการอุทธรณ์) ในแต่ละคดี มาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี

 

[E] สรุปคือ จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
แต่หากเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ สามารถอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการได้
หรือที่สุดแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าคำอุทธรณ์ของเราฟังไม่ขึ้น
คำสั่งของคณะกรรมการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง
เราสามารถยื่นเรื่องให้ศาลปกครองตัดสินได้ครับ


แต่ไม่มีคดี ดีที่สุดครับ

Tags : สอบตำรวจ สิทธิสอบตำรวจ คดี


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

"3 อย่างที่สำคัญของชีวิต ที่ควรรู้จัก

พ.ร.บ.แก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ : เด็กไทยรู้เท่าทันเรื่องเพศเพียงใด

ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร

7 ข้อห้ามของลายเซ็น ใครเซ็นลายเซ็นแบบนี้รีบแก้ไขด่วน!

“ตะคริว” เป็นแล้วอย่ามองข้าม!!!

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)