เคยโดนคดี มีสิทธิสอบตำรวจไหม?

อัพเดท : April 27th, 2016 02:05

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 403 ครั้ง


เคยโดนคดี มีสิทธิสอบตำรวจไหม?

ตามหลักเกณฑ์ระบุว่าไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

[A]หลัก ต้องไม่เคยถูกศาลตัดสินให้จำคุก คือ ต้องติดคุกจริงๆ (รอลงอาญาไม่เข้าข่าย สมัครได้) ข้อยกเว้น แม้จะเคยถูกจำคุกจริงๆ แต่หากเป็นความผิดโดยประมาท กับลหุโทษ ก็สมัครได้

[B]ความผิดโดยประมาท คือ คดีที่มีคำว่า ประมาท อยู่ด้วย เช่น ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ตามกฎหมาย คือ ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คดี 2 ประเภทนี้ แม้จะติดคุกจริงๆ ก็สามารถสมัครนายสิบตำรวจได้

[C]ขับรถในขณะเมาสุรา ไม่ใช่ความผิดโดยประมาท/ความผิดลหุโทษ และส่วนมากศาลจะรอลงอาญา จึงไม่ติดคุกจริง

[D]แต่ แต่ แต่ นอกจากหลักเกณฑ์นี้แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์ในรอบการตรวจสอบประวัติคดี สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจ ของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน(ร้อยเวร) ที่มีการดําเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีคําสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว(ศาลฎีกาตัดสินแล้ว หรือสิ้นสุดแล้ว ไม่มีการอุทธรณ์) ในแต่ละคดี มาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี

[E]สรุปคือ จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่หากเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ สามารถอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการได้ หรือที่สุดแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าคำอุทธรณ์ของเราฟังไม่ขึ้น คำสั่งของคณะกรรมการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง เราสามารถยื่นเรื่องให้ศาลปกครองตัดสินได้ครับ

แต่ไม่มีคดี ดีที่สุดครับ

Tags : สอบตำรวจ สิทธิสอบตำรวจ คดี


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“มือชา” ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร วิธีป้องกันและรักษาได้หรือไม่

ประชากรโลก 83% ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางแสง

สุขสันต์วันเกิดเว็บไซต์แรกของโลก http://info.cern.ch

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชาวลื้อ อ. เชียงคำ จ. พะเยา บรรพชนอยู่สิบสองพันนา ในยูนนาน

จิตรกรรมฝาผนังรูปลิงสูบกัญชา ณ วัดพระแก้ว

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)