รัฐสภาอาเซียน ห่วง สิทธิมนุษยชน-ปชต.-เสรีภาพของประชาชนไทย ถดถอย

อัพเดท : April 26th, 2016 21:36

โพสโดย : settavud sangboon

ดูแล้ว : 103 ครั้ง


เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์สมาชิกรัฐสภาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย รวมถึงกระบวนการทำประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของรัฐบาลทหารที่จะสืบทอดอำนาจและจำกัดสิทธิการแสดงออก

สมาชิกรัฐสภาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย รวมถึงกระบวนการทำประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของรัฐบาลทหารที่จะสืบทอดอำนาจและจำกัดสิทธิการแสดงออก

สมาชิกรัฐสภาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของ คสช. ที่ห้ามการรณรงค์รับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการทำประชามติ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้มีการอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

คนไทยถูกขอให้ออกเสียงโหวตกฎหมายที่จะกำหนดระบอบการปกครอง แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายโดยเปิดเผย ถูกข่มขู่ที่จะจำคุก เราจะคาดหวังให้คนไทยตัดสินใจด้วยข้อมูลรอบด้านได้อย่างไร ประธานกลุ่มเอพีเอชอาร์ Charles Santiago ส.ส.มาเลเซีย ตั้งคำถาม

หากคณะรัฐประหารเชื่อโดยสัตย์ว่า ประชามติคือเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินใจ ก็ควรเปิดให้ประชาชนพูดถึงข้อดี ข้อเสีย ของร่างรัฐธรรมนูญได้ ในสภาพที่ห้ามอภิปรายในทางสาธารณะเช่นนี้ คณะรัฐประหารกำลังพยายามยัดเยียดรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหาร ในวันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี แก่ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือขัดขวางการทำประชามติ นอกเหนือจากนั้นรัฐบาลทหารยังไม่ได้ระบุว่ามีแผนการอย่างไร หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติ เพียงแต่พูดเป็นนัยว่าการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้จะทำให้รัฐบาลทหารครองอำนาจต่อไป

นาย Son Chhay ส.ส.กัมพูชา รองประธานเอพีเอชอาร์ กล่าวว่า ประชาชนไม่ควรถูกโยนเข้าคุกเพียงเพราะแสดงความคิดเห็น ที่ผ่านมาเราได้เห็นคนที่วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญถูกกักขังตามอำเภอใจ และ ปรับทัศนคติ กฎหมายประชามติดูจะออกมาเพื่อสร้างความหวาดกลัว และปิดกั้นการโต้เถียง

ชะตากรรมของประชาธิปไตยของไทยมีผลสะเทือนต่อทั้งภูมิภาค นับเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องออกมายืนเคียงข้างประชาชนไทย พูดสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกและการอภิปรายอย่างรอบด้าน ความพยายามที่จะปิดกั้นการอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญไม่มีทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ประเทศไทยประสบอยู่ได้เลย สน ชัย กล่าว

ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันที่ 29 มีนาคม 2559 นั้น มีมาตราที่ระบุถึงที่มาของ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดและยังสามารถแต่งตั้งนายกฯ ที่ไม่มีได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกด้วย ร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังให้อำนาจกองทัพก้าวก่ายอำนาจฝ่ายบริหาร ถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็ตาม

ภาคประชาชนและพรรคการเมืองในประเทศไทยต่างวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่าไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการกำหนดให้ผู้นำกองทัพดำรงตำแหน่งต่างๆโดยตำแหน่ง เสียงวิจารณ์นี้ถูกสะท้อนมากขี้นโดย ส.ส.ภูมิภาค

Eva Kusuma Sundari ส.ส.อินโดนีเซีย รองประธานอีกคนหนึ่งของเอพีเอชอาร์ กล่าวถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญของไทยจับจองที่นั่งในวุฒิสภาให้แก่ทหารเป็นการเฉพาะว่าถือเป็นเรื่องน่าวิตกอย่างยิ่ง

เราเคยเห็นรูปแบบเช่นนี้มาแล้วในกรณีของเมียนมาร์ ผลลัพธ์คือ ทหารสามารถขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ นี่เป็นประเด็นที่ประชาชนพม่าและรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกำลังผลักดันให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนับเป็นเรื่องพิลึกที่ประเทศไทยต้องการนำโมเดลที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางแบบนี้มาประยุกต์ใช้

สมาชิกรัฐสภาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิด

เนื้อหาที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาถูกทำลายลง รวมถึงมีการจำกัดด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทย

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นความพยายามที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย และเป็นการเพิ่มอำนาจของตน (คสช.) สิ่งที่น่าวิตกอีกประการหนึ่ง คือความถดถอยด้านด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ภายใต้การปกครองของทหารในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา

MatichonOnline

Tags : รัฐสภาอาเซียน


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กตู่ขอ ‘ชาวอุดร’ อย่าปล่อยให้ใครครอบงำ ปลุก ขรก.ท้องถิ่น สร้างพลังประชารัฐ

สมาคมอบต.ภาคเหนือ ชี้นักการเมืองถ้าไม่โกงหยุดค้านร่าง รธน. ให้ประเทศได้เดินหน้า

09.00 INDEX บทบาท ความหมาย ‘ประสงค์ สุ่นศิริ’ ในการชี้ รัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจ

‘บิ๊กตู่’ประชด แจกตุ่มเก็บน้ำฝน ติงแจก’ขันแดง’ทำไม ปัดโธ่!!

ช็อตเด็ด! บิ๊กตู่ป้อนหญ้า ควายไม่กิน แซว ‘ตัวนี้เล่นตัวเว้ย สงสัยจะไม่ชอบนายกฯ’

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)