กกต.ฮึ่ม! เฟสบุ๊ค-ไลน์ ห้ามคำหยาบ ติดป้ายได้แต่อย่าใหญ่ ให้สื่อ-มหา’ลัย จัดเสวนาได้

อัพเดท : April 25th, 2016 21:22

โพสโดย : settavud sangboon

ดูแล้ว : 221 ครั้ง


 

มติกกต.เห็นชอบระเบียบทำประชามติ 3 ฉบับ ยังไม่เคาะ”อะไรควรกระทำ -ห้ามกระทำ –พึงหลีกเลี่ยง”รอถกอีกครั้ง 29 เม.ย.นี้ ย้ำทุกแนวทางไม่จำกัดเสรีภาพปชช.กำหนดให้สถาบันศึกษา หน่วยงานราชการ –สื่อมวลชน จัดอภิปรายได้ แต่ถ้ากลุ่มองค์กรอื่นที่ต้องการจัดอภิปราย จำเป็นต้องจัดร่วมกับ 3 หน่วยงานนี้เท่านั้น ดึง 6 ช่องฟรีทีวีร่วมเผยแพร่ประชามติ

เมื่อเวลา 16.45 น.วันที่ 25 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต. แถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ จำนวน 3ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … 2.ร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …และ3.ร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง การจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์พ.ศ. … โดยคาดว่าจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ในวันเดียวกันนี้ และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป

นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงลักษณะที่ควรกระทำ ห้ามกระทำ และพึงหลีกเลี่ยงในการออกเสียงประชามติ ซึ่งกกต.ได้ถกเถียงกันมาก เพราะต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ โดยมีการยกกรณีต่างๆขึ้นมาหารือ แต่เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญควรรอให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต.กลับจากการเดินทางดูงานต่างประเทศ ดังนั้นจึงให้ฝ่ายเกี่ยวข้องไปปรับปรุงให้ชัดเจน ก่อนที่จะประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 29 เมษายนนี้ โดยประธานกกต.จะเป็นผู้แถลงเรื่องแนวทางปฏิบัติด้วยตัวเองว่าสิ่งใดทำได้ ไม่ได้ โดยจะมีกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพียงพอ

“ยืนยันว่าแนวทางที่กกต.จะประกาศจะยึดความเป็นธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ อาทิ การให้สัมภาษณ์ การโพสต์เฟซบุ๊ก ส่งข้อความผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดกฎหมาย แต่ต้องไม่หยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง เป็นต้น ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว หรือการติดป้ายหน้าบ้านสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม หากติดป้ายขนาดใหญ่บนอาคารอาจไม่เหมาะ ซึ่งเราจะพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าว ต้องทำโดยสุจริตใจ บนพื้นฐานหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง”นายสมชัยกล่าว

นายสมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้น กกต.จะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนสามารถจัดอภิปรายได้ แต่ถ้ากลุ่มองค์กรอื่นที่ต้องการจัดอภิปราย จำเป็นต้องจัดร่วมกับ 3 หน่วยงานนี้เท่านั้น และการแสดงความเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่มีการปลุกระดม ข่มขู่ ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนว่าแนวทางที่กกต.ออกมาไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่อง การกระทำบางอย่างอาจคาบเกี่ยวขัดประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ผู้จัดงานต้องรับผิดเอง ถ้าสืบได้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้บานปลายเกิดจากบุคคลภายนอก ก็ต้องเอาผิดกับคนนั้น

เมื่อถามว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้วการบังคับใช้ครอบคลุมถึงการแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นายสมชัย ปฏิเสธจะตอบคำถาม ระบุสั้นๆว่า “เป็นคำถามหาเรื่อง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ประธานกกต.เป็นผู้รักษาการกฎหมาย ฉะนั้นขอให้ไปถามประธานกกต.”

นายสมชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้าน กกต.จะเปิดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และแจ้งด้วยตัว แม้ขณะนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจน หากมีผู้มาร้องเรียนมากกต.จะรับไว้ก่อน แล้วนำมาพิจารณา ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผิดคดีอาญาจะแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ หากเป็นคำร้องคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยฝ่ายบ้านเมืองก็จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการร้องเรียนคดีอาญา กกต.จะเป็นผู้เสียหายแทนผู้ร้องหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน แต่กฎหมายบัญญัติให้กกต.ดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริต ซึ่งที่ประชุมมอบให้ฝ่ายกิจการสืบสวนสอบสวนไปวางแนวปฏิบัติโดยวางหลักการต้องไม่ให้ประชาชนที่เป็นผู้ร้องว้าเหว่

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนของการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้กกต.จะเชิญผู้บริหารสถานีฟรีทีวี จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วยช่อง 3, 5, 7 ,9 , 11 และไทยพีบีเอส เพื่อมาหารือและให้จัดสรรเวลาช่วงไพร์มไทม์ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น.ในการเผยแพร่กิจกรรมประชามติ ที่กกต.กำหนดไว้ 2 รูปแบบ รวม 12 ครั้ง ออกอากาศครั้งละครึ่งชั่วโมง โดย 6ครั้งแรกจะเป็นเรื่องชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงประชามติ โดยกกต. จำนวน 2ครั้ง เนื้อหารัฐธรรมนูญโดยกรธ.จำนวน 3 ครั้ง และเหตุผลการมีคำถามพ่วงโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จำนวน 1 ครั้ง ส่วน 6 ครั้งหลังจะให้แต่ละสถานีไปตกลงกันเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญให้ออกอากาศอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สถานีคัดเลือกพิธีกรและแขกรับเชิญเอง แต่รูปแบบรายการต้องสนทนาไม่ใช่ดีเบต ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะเป็นการบันทึกเทปและนำมาอากาศซ้ำได้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาและรูปแบบรายการสถานีต้องไม่ให้ขัดกฎหมาย

MatichonOnline

Tags : กกต.


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทหารแจ้งความ”วัฒนา”แล้ว คุมส่งศาลทหารบ่ายนี้

องค์กรสื่อเล็งเผยแพร่เจตนารมณ์ ''ประวิตร โรจนพฤกษ์'' หลังถูก คสช.สั่งห้ามเข้าร่วมประชุมวันเสรีภาพสื่อโลก

รัฐเล็งลดหย่อนภาษีอุปกรณ์กีฬา หวังกระตุ้นคนออกกำลังกาย

สองปีรัฐประหาร

รัชกาลที่ 6 กับปัญหากองทัพ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)