พ.ร.บ.แก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ : เด็กไทยรู้เท่าทันเรื่องเพศเพียงใด

อัพเดท : 1 มกราคม 2513, 07:33

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 1,536 ครั้ง


พ.ร.บ.แก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ : เด็กไทยรู้เท่าทันเรื่องเพศเพียงใด

กฎหมายแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์เปิดช่องให้วัยรุ่นมีสิทธิ์ตัดสินใจแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) แนะปรับการเรียนการสอนเรื่องเพศเพื่อเสริมความรู้ให้เพียงพอ ไม่เพียงเน้นเรื่องการเติบโตของร่างกาย

น.ส.จิตติมา ภาณุเตชะ กรรมการ สคส. เปิดเผยกับบีบีซีไทยถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ข้อดีของ พ.ร.บ.ฉบับนี้คือการให้เด็กมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง ในขณะที่ไทยมีสถิติการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นสูง อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการกำหนดให้สถานศึกษาต้องป้องกันและแก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสม จุดนี้เห็นว่าต้องแก้ไขด้วยการเน้นให้ความรู้ให้เด็กนำไปปรับใช้ในสังคมปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ไม่เพียงเน้นความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นหลัก

ทั้งนี้ ข้อมูลจากหนังสือคู่มือที่จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อปี 2557 ระบุว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง การไม่สามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นหญิง รวมทั้งความเชื่อและทัศนคติของสังคมและชุมชนบางอย่างที่ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย แต่การแก้ไขปัญหามักเน้นที่ปลายเหตุ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงที่ถูกมองเป็นตัวปัญหา เป็นหลัก ยังขาดการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมอื่นทีส่งผลทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ใน หมวด 1 มาตรา 5 ระบุว่าวัยรุ่น คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 20 ปี มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ทั้งยังต้องได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมถึงได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค

 

 

ที่มา บีบีซีไทย - BBC Thai

Tags : ตั้งครรภ์ วัยรุ่นตั้งครรภ์ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เคยโดนคดี มีสิทธิสอบตำรวจไหม?

เผย10งานฮิตที่ตลาดต้องการ ‘งานขาย’ นำ โด่ง/อสังหาฯใจป้ำจ่ายเงินเดือน ผจก.สูงสุด

อาหารเพื่อสุขภาพ 5 ธัญพืช ที่คนไทยมองข้าม

!!!พาณิชย์นาวี!!! รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเป็นอย่างไร?

“นอนกรน-ยาฮอร์โมน” กับโรคหลอดเลือดสมอง

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)