รัฐเล็งลดหย่อนภาษีอุปกรณ์กีฬา หวังกระตุ้นคนออกกำลังกาย

อัพเดท : March 19th, 2016 10:30

โพสโดย : settavud sangboon

ดูแล้ว : 322 ครั้ง


บิ๊กเจี๊ยบ ประชุม กมธ.ขับเคลื่อนท่องเที่ยวฯ เน้นเชื่อมโยง พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ครั้งที่ 1/2559 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอวาระการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า งานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ไทยไปสู่สากล ทั้งนี้งานทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้แผนปฏิบัติการฯ ในด้านการท่องเที่ยว เน้นการวางรากฐานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนโดย เน้นสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนและการทำงานอย่างมีส่วนรวมแบบบูรณาการพร้อมบริหารจัดการทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของอาเซียนและในระดับนานาชาติ ส่วนแผนปฏิบัติการฯ ด้านการกีฬา ได้เน้นการสร้างความเป็นเลิศในระดับเอเชียเพื่อวางมาตรฐานการกีฬาสู่การแข่งขันในระดับโลก ตลอดจนสร้างลักษณะนิสัยคนไทยให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี มีวินัย ความรักสามัคคี และความภาคภูมิใจในชาติ อีกทั้งยกระดับสถาบันการพลศึกษาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั่วประเทศตลอดจนมาตรการลดหย่อนภาษีอุปกรณ์การกีฬาเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนแผนปฏิบัติการฯ ด้านวัฒนธรรม ได้เน้นพัฒนาใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติสร้างคนดีและสังคมที่ดี โดยเน้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจน ประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันเสริมสร้างมิติสังคมอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้านรายได้ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนวัฒนธรรมที่พึ่งพาตนเองได้ พร้อมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้อีกด้วย และมิติสุดท้าย เน้นเสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศด้วยการเพิ่มบทบาทของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านอาหารและมวยไทยตลอดจนจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ พร้อมขยายโรงละคร หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศและกระตุ้นการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านวัฒนธรรมให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยเข้าสู่ระดับสากลต่อไป

ที่มา:มติชน

Tags : บิ๊กเจี๊ยบ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

INDEX บทเรียน “คว่ำ” ร่างรัฐธรรมนูญ บทเรียน “เดือนกันยายน 2558”

สองปีรัฐประหาร

ทหาร เฝ้าหน้าหมู่บ้าน ‘วัฒนา เมืองสุข’ตรวจเข้มคนเข้า-ออก

‘จาตุรนต์’ เผย บอกเพิ่งรู้ว่า ‘บิ๊กตู่’เป็นคนสั่งสตช.ถอนพาสปอร์ตคนมีหมายจับเอง

09.00 INDEX บทบาท ความหมาย ‘ประสงค์ สุ่นศิริ’ ในการชี้ รัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)