รอบรั้วใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อัพเดท : March 17th, 2016 14:27

โพสโดย : sakhiran kasetwetin

ดูแล้ว : 601 ครั้ง


การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 4 ปี นับว่ามีความแตกต่างกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพราะต้องอยู่ประจำ ณ สถานศึกษาตลอด 4 ปี เพื่อใช้เวลาสำหรับสร้างบุคลากรตำรวจให้ได้ครบทุกด้าน คือ พุฒิศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา คือ ให้ได้ทั้งความรู้ในวิชาชีพตำรวจ ด้านร่างกาย บุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะ ที่เหมาะสมกับอาชีพตำรวจ และด้านคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพตำรวจ

รัฐต้องใช้งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เสมือนเป็นนักเรียนทุนของรัฐ เพื่อให้ได้ตำรวจอาชีพที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษา และการฝึกอบรม ทั้งด้านที่พัก อาหาร สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา และฝึกอบรม โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใด

เมื่อเข้ารับการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร และเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับเงินเดือนตลอด 4 ปี ราชการรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ตำรา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การศึกษา และการฝึกอบรมทั้งหมด เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองสารวัตรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกนาย ได้รับเงินเดือน 7,260 บาท การเทียบโอนหน่วยกิต การศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว สามารถนำคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ คือ

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนหน่วยกิต ได้จำนวน 88 หน่วยกิต จากจำนวน 145 หน่วยกิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทียบโอนชุดวิชา ได้จำนวน 4 ชุดวิชา ในจำนวน 24 ชุดวิชา สามารถใช้คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้ในหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ เริ่มต้นบนเส้นทางการรับราชการ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำแหน่งที่แต่งตั้งครั้งแรก คือ การเป็นพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมขั้นต้น ดังนั้นนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ กฎหมาย การรวบรวมหลักฐาน มีวิจารณญาณ ไหวพริบ และคุณสมบัติอีกหลายด้านจึงจะสามารถเป็นตำรวจอาชีพที่ดีได้ตามที่ประชาชนคาดหวังและต้องการได้

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

หน้าที่ราชการที่เริ่มจากตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี ไปจนถึงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ยศพลตำรวจตรี

ยศและเงินเดือนแต่ละระดับ

ตำแหน่งยศเงินเดือนเงินอื่นๆ
รองสารวัตรร้อยตำรวจตรี – ร้อยตำรวจเอก7,260 – 20,304 บาท 
8 ปี   
สารวัตรพันตำรวจตรี – พันตำรวจโท11,460 – 25,180 บาท 
5 ปี   
รองผู้กำกับการพันตำรวจโท14,100 – 30,710 บาท 
4 ปี   
ผู้กำกับการพันตำรวจเอก17,310 – 43,440 บาทเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เงินค่าตอบแทน 5,600 บาท
3 ปี   
รองผู้บังคับการพันตำรวจเอก(พิเศษ)21,260 – 46,280 บาทเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท เงินค่าตอบแทน 10,000 บาท
5 ปี   
ผู้บังคับการพลตำรวจตรี26,140 – 54,730 บาทเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท เงินค่าตอบแทน 14,500 บาท

สำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน จะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท และเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา สำนวนละ 500 – 1,500

ยศตำรวจในทุกชั้นยศ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สำหรับยศชั้นนายพลจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สิทธิต่างๆ ที่ได้รับจากทางราชการ บ้านพัก ค่ารักษาพยาบาล ตนเอง ภรรยา บุตร บิดาและมารดา เบิกค่าเล่าเรียนบุตร เบิกค่าเช่าบ้าน สมาชิก กบข. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ

Tags : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตรวจยีน ชะลอแก่ แก้มะเร็งได้จริงหรือ

เคล็คลับความ 'รวย' ของเศรษฐีพันหลายล้าน ที่ชาตินี้ไม่รู้จักความ 'จน'

ใบบัวบกรักษาสิวได้อย่างไร ? สูตรพอกหน้าด้วยใบบัวบก

ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร

เผย10งานฮิตที่ตลาดต้องการ ‘งานขาย’ นำ โด่ง/อสังหาฯใจป้ำจ่ายเงินเดือน ผจก.สูงสุด

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)