!!!พาณิชย์นาวี!!! รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเป็นอย่างไร?

อัพเดท : March 7th, 2016 14:56

โพสโดย : sakhiran kasetwetin

ดูแล้ว : 2,562 ครั้ง


!!!พาณิชย์นาวี!!! รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเป็นอย่างไร?

หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลืือก เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วันนี้เราเลยนำข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก มาเล่าให้พี่น้องชาว สอบ ดอท คอม ให้ได้ทราบกัน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีการสอบรวม 3 รอบ คือ

1. การสอบพลศึกษา มีการปฏิบัติดังนี้
ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
วิธีทดสอบ    ให้ผู้เข้ารับการทดสอบว่ายน้ำในลู่ที่กำหนดเท่านั้น โดยสามารถเลือกใช้ท่าว่ายน้ำท่าใดก็ได้และต้องว่ายน้ำให้ครบระยะทางภายในเวลา 25 วินาที หากไม่สามารถว่ายได้ในเวลาที่กำหนดถือว่า ไม่ผ่าน
 

2. การสอบภาคทฤษฎี เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีรายละเอียดดังนี้ 
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือพาณิชย์ 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรปกติ)
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีและฟิสิกส์) 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน เวลา 1.30 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษา 50 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเร่งรัด)
          คะแนนภาคทฤษฎีแต่ละวิชาจะนำมารวมกัน ก่อนเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ ถึงจำนวนที่เปิดรับ เช่น หลักสูตรปกติฝ่ายเดินเรือ เปิดรับ 120 นาย ก็จะคัดผู้ที่คะแนนสูงสุด 120 คนแรก และคัดผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองไว้ประมาณ 15% ของจำนวนที่จะรับ มาสอบสัมภาษณ์


3. การสอบสัมภาษณ์ มีหัวข้อที่ใช้พิจารณา 5 หัวข้อ ดังนี้
รูปร่าง (กายภาพ) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะทางร่างกายให้กรรมการพิจารณาอยู่ถึง 23 ข้อ เช่น ตาบอด จมูกบี้ ปากแหว่ง ฯลฯ
กิริยาท่าทาง เช่น การมีสัมมาคารวะ ความนอบน้อม ไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง แม้จะถูกสั่งให้ปฏิบัติบางอย่างที่ผู้สมัครอาจจะไม่พอใจ
การเปล่งเสียง คือ พูดเสียงดังฟังชัด พูดไม่ติดขัด
ทำตามคำสั่ง ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สนทนา/ความจำ/ไหวพริบ คือ พูดจาคล่องแคล่ว ทดสอบความจำ
     การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน การพิจารณาจะให้ผ่านและไม่ผ่าน กรรมการสัมภาษณ์ทุกท่านเข้าใจหลักเกณฑ์รู้เป้าหมายเดียวกัน ก่อนทำการสัมภาษณ์จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน กรรมการแต่ละท่านอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน บางท่านอาจจะใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เช่น จะถามผู้สมัครว่า ในการเรียนชอบหรือถนัดวิชาอะไร ถ้าผู้สมัครตอบว่าชอบภาษาอังกฤษ กรรมการก็อาจจะลองให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์เท่านั้น บางหัวข้อหรือคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบว่าถูกหรือผิด แต่ต้องการจะดูพฤติกรรมด้านอื่นประกอบการพิจารณา

และนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับ ทุกๆ ท่าน ที่สนใจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เป็นนักเรียนเดินเรือพานิชย์ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คงจะช่วยให้เตรียมตัวกันได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นนะครับ

Tags : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพานิชย์ พาณิชย์นาวี


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สัญญานไฟเลี้ยงของรถบรรจุ รู้ไว้ไม่เสียหลาย

สอนเทคนิคประเมินราคาที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

คาร์บอม car bomb หรือ vehicle-borne improvised explosive device(VBIED)

เตือน!!! พุงโต เสี่ยงตายเร็ว รีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

รอบรั้วใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)