สอบ คือ ?

อัพเดท : March 3rd, 2016 18:28

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 908 ครั้ง


 

สอบ คือ การทดสอบให้รู้ว่าเรามีความรู้หรือความสามารถมากน้อยแค่ไหน


สอบ O-NET คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความคิดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อนำผลสอบไปประกอบการจบการศึกษาและวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบ GAT PAT คือ การสอบเพื่อที่จะเอาคะแนนไปวัดผลเพื่อจะศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ของมหาลัยต่างๆ 
GAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
PAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้านของวิชาชีพนั้นๆ

สอบ กพ คือ การสอบคัดเลือกบุคคลในวุฒิการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท เพื่อที่จะเป็นตัวนำทางเข้ามาทำงานกับหน่วยงานราชการ เมื่อสอบ กพ ผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพหรือจนกว่าจะมีประกาศว่ายกเลิกการวัดผลของ กพ

สอบ TOEIC คือ การสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อสอบ TOEIC เพื่อที่จะเป็นตัวนำทางเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กฟผ การบิน การเงิน การโรงแรม และบริษัทต่างชาติ เป็นต้น

สุดท้ายการสอบเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเราจะควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสอบผ่านและมีความรู้ความสามารถที่นำไปใช้กับการทำงานไม่ว่าจะเป็น ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือจนกระทั่งฟรีแลนซ์...

Tags : สอบ คือ สอบ O-NET คือ สอบ GAT PAT คือ สอบ กพ คือ สอบ TOEIC คือ ราชการ กพ TOEIC O-NET GAT PAT


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แนะเทคนิคการ “เดาข้อสอบ” อย่างชาญฉลาด

พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ

ดีเกินไป มันน่าเบื่อจริงหรือ?

วิธีทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย

ก่อนที่จะสมัครสอบตำรวจควรถามตัวเองก่อนว่าต้องการอะไร?

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)