พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

อัพเดท : February 17th, 2016 12:42

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 974 ครั้งข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 77/2559 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภารกิจของ รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.ที่เพชรบูรณ์  

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน มีใจความสำคัญสรุปดังนี้

 

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าฯ อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนท่าพลพิทยาคม ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 539 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน และมีนายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหาด รางวัลชนะเลิศกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับ "พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ถวายสักการะบูชา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้าง และได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นพยุง ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

 

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม และปลูกต้นพยุง และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา

 

 

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ในช่วงเช้า รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ 

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมภายหลังเยี่ยมชมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม อำเภอเขาค้อ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ว่าเป็นแนวคิดที่ดี เพราะนอกจากโรงเรียนจะดึงให้ภาคเอกชนท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษาแล้ว ยังสามารถสร้างสถานที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นเชฟประกอบอาหารและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียนด้วย โดยใช้หลักสูตรจากผู้ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับมาตรฐานอย่างแท้จริง นับว่าเป็นการบูรณาการหลักวิชาการ ศิลปะอาหาร และนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เข้าด้วยกันได้อย่างสอดคล้องลงตัวกับบริบทของเขาค้อที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน พร้อมทั้งชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำระบบ DLIT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนร่วมด้วย

ตัวแทนนักเรียน รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่มีศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯแห่งนี้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้รับประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีในโรงอาหารที่สวยงาม ไม่แออัดเช่นเดิม พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่า ทำให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความถนัดของตนเอง ที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำด้วย

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นผู้รับสนองตามพระราชดำริสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งในครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเอกเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์” จนกระทั่งวันที่ 18 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานตรา “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ โดยกล่าวกับนักเรียนก่อนเลิกเรียนว่า ขอให้นักเรียนทุกคนแข่งกับตัวเอง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ต้องการให้เราแข่งกับตัวเองก่อน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วตัวเราก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ไม่จำเป็นไปต้องไปแข่งขันดีเด่นกับคนอื่น

 

 

 

ที่มา http://www.kruwandee.com/

 

Tags : พิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สวนกุหลาบ เพชรบูรณ์


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ตั้งกก.สอบวินัยข้อสอบครูผู้ช่วยคล้ายสถาบันติว

ฉะเกณฑ์ใหม่ ศธ.ทำเด็กเมินเรียนครู

เลขาฯ ก.ค.ศ.แจงยื่นขอประเมิน ว13/ว17 ที่เขตฯ เหมือนเดิม พร้อมเปิด...

สู้ ๆ

โหลดฟรีตลอดชีพ! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย มากกว่า 4500 ข้อ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)