ใส่ใจป้องกัน การรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง”

อัพเดท : November 25th, 2016 11:05

โพสโดย : Moe Wakato

ดูแล้ว : 1,443 ครั้ง


โรคหลอดเลือดสมอง

การรักษา โรคหลอดเลือดสมอง ให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย

1. เวลา ยิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไร จะยิ่งมีโอกาสหายเป็นปกติได้มากเท่านั้น

2. ความรุนแรงของโรคที่เป็น ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงน้อยจะมีโอกาสหายได้สูงกว่า

3. ความพร้อมของเทคโนโลยีในการรักษา โดยใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคที่เหมาะสมและยาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นปัจจัยที่สำคัญของผลการรักษา

สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ที่เกิดจากการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดในระยะเฉียบพลันที่มีการศึกษายืนยันแล้วว่าได้ผลดีชัดเจน ได้แก่

1. การให้ยาสลายลิ่มเลือด (Tissue plasminogen activator, TPA) ทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันภายในเวลา 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ จะเพิ่มโอกาสของการฟื้นตัวจากความพิการให้อาการกลับมาใกล้เคียงปกติได้ถึง 1.5 - 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับยา อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้มีความเสี่ยงของเลือดออกในสมองได้ประมาณร้อยละ 6

2. การใส่สายสวนเพื่อเปิดหลอดเลือดสมอง แพทย์จะตัดสินใจให้การรักษาด้วยวิธีนี้ถ้าผู้ป่วยมีความพิการ เกิดอาการไม่เกิน 6 ชั่วโมง ตรวจพบหลอดเลือดแดงใหญ่ในสมองอุดตัน และยังมีเนื้อสมองส่วนที่ดีหลงเหลืออยู่

3. การให้รับประทานยาแอสไพรินอย่างน้อย 160 mg ต่อวันภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซ้ำและเสียชีวิตลง

4. การรับตัวผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke unit) นับเป็นการรักษาที่ช่วยลดอัตราการตายหรือพิการอีกวิธีหนึ่ง

5. การผ่าตัดเปิดกะโหลก (Hemicraniectomy) จะพิจารณาทำเฉพาะกรณีที่มีอาการรุนแรงและมีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดแดงใหญ่ Middle cerebral atery ในสมองเท่านั้น โดยมีหลักฐานการศึกษาว่าการผ่าตัดดังกล่าวสามารถลดอัตราการตายของผู้ป่วยได้

นอกจากนี้การควบคุมความดัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การทำกายภาพฟื้นฟู การที่คนในครอบครัวร่วมมือกันในการดูแลยามที่ผู้ป่วยท้อแท้ การให้กำลังใจผู้ป่วย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยทั้งสิ้น

ปัจจัยเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดสมอง ที่ป้องกันได้ ดูแลอย่างไรไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต เรื่องการดูแล มีความสำคัญมากในการป้องกันไม่ให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. รักษาความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การรักษาความดันสูงที่ง่ายที่สุดคือ ลดอาหารเค็มลงและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรือสารกระตุ้นหัวใจ เช่น กาแฟ

2. การรักษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การรักษาเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

3. การป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วยการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

4. การลดอาหารไขมัน โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว อาหารเค็ม กินผักและผลไม้ให้มาก

5. การงดสูบบุหรี่ เป็นตัวการสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ จำกัดการดื่มสุรา เบียร์ เป็นตัวการโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตก

6. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ

7. ความเครียด เป็นตัวการโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบและชนิดแตก

นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีการกล่าวถึง คือ มลภาวะในอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่พบว่าเป็นปัจจัยให้เกิด "โรคหลอดเลือดสมอง" ได้

.

บทความโดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Tags : โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

"โรคไบโพล่าร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว"

!!!พาณิชย์นาวี!!! รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเป็นอย่างไร?

การสอบ ข้อเขียน คืออะไร

ครูผู้ช่วย คืออะไร ??? 

“ตะคริว” เป็นแล้วอย่ามองข้าม!!!

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)