วิธีทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย

อัพเดท : July 31st, 2016 16:39

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 3,934 ครั้ง


 อุปมาอุปไมย  ทางด้านภาษา เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของคู่ที่ได้มา และคู่ถัดไปซึ่งพอจะแยกย่อยรูปแบบของความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่งหรือเป็นลักษณะส่วนย่อยของส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่ ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่ ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนามเป็นต้น

วันนี้ทีมงาน สอบ.คอม จะยกตัวอย่างการวิธีการทำข้อสอบอุปมาอุปไมยมา 6 แบบ เพื่อที่จะใช้สอบตำรวจ สอบ กพ หรือการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ และสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ ของทางเว็บไซต์เราได้เช่นกัน

แบบที่ 1 ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง หรือเป็นลักษณะส่วนย่อยของส่วนใหญ่

ตัวอย่าง อำเภอ : ตำบล ? : ?

ก. จังหวัด : อำเภอ

ข. ภูมิภาค : ประเทศ

ค. จังหวัด : หมู่บ้าน

ง. หมู่บ้าน : ประเทศ

ตอบ ก. จังหวัด : อำเภอ

แนวคิด ตำบลเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ

อำเภอเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด

แบบที่ 2 ความสัมพันธ์ในด้านความหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกัน

ตัวอย่าง หนอน : ผีเสื้อ ? : ?

ก. เต่า : ตะพาบ

ข. เพลี้ย : จักจั่น

ค. ลูกน้ำ : ยุง

ง. กบ : อึ่งอ่าง

ตอบ ค. ลูกน้ำ : ยุง

แนวคิด หนองเมื่อโตเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อ

เช่นเดียวกับ ลูกน้ำ เมื่อโตจะเป็นยุง

แบบที่ 3 ความสัมพันธ์ในด้านหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน

ตัวอย่าง ครู : สอน ? : ?

ก. ทหาร : ปืน

ข. พระ : เทศน์

ค. วิทยากร : ผู้ฟัง

ง. นักเขียน : นิยาย

ตอบ ข. พระ : เทศน์

แนวคิด ครูทำหน้าที่ในการสอน

พระทำหน้าที่เทศนาญาติโยม

แบบที่ 4 ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง ทุเรียน : ขนุน ? : ? ก. กล้วย : แตงโม

ข. สับปะรด : น้อยหน้า

ค. ลองกอง : พุทรา

ง. ลำใย : มังคุด

แนวคิด ทุเรียน ลักษณะภายนอก สับปะรด

เช่นเดียวกับ ขนุน ที่มีลักษณะเหมือนน้อยหน่า

แบบที่ 5 ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่

ตัวอย่าง ไทย : เวียดนาม กรุงเทพ : ?

ก. ซานา

ข. ฮานอย

ค. เวียนนา

ง. เอเธนส์

ตอบ ข. ฮานอย

แนวคิด เมืองหลวงของไทย คือ กรุงเทพ

เช่นเดียวกับ เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย

แบบที่ 6 ความสัมพันธ์ในรูปแบบของลักษณะนาม

ตัวอย่าง ช้าง : นาฬิกา ? : ?

ก. เชือก : อัน

ข. เชือก : เรือน

ค. โขลง : ชิ้น

ง. โขลง : วง

ตอบ ข. เชือก : เรือน

แนวคิด ช้าง เรียกเป็นเชือก

เช่นเดียวกับนาฬิกาเรียกเป็นเรือน

Tags : อุปมาอุปไมย ข้อสอบออนไลน์ สอบ.คอม ข้อสอบอุปมาอุปไมย สอบตำรวจ สอบ กพ กพ นายสิบตรวจ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี (คลิป)

เทคนิค 'การเตรียมตัวสอบ'

มนุษย์เงินเดือน 15000 บาท ใช้ยังไงให้มีเก็บ

อันตรายที่มากับ 'ถัวลิสง' เมนูโปรดในวงเหล้าเลย

แนะเทคนิคการ “เดาข้อสอบ” อย่างชาญฉลาด

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)