วิธีทำข้อสอบ อุปมาอุปไมย

อัพเดท : July 31st, 2016 16:39

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 10,873 ครั้ง


อุปมาอุปไมย ทางด้านภาษา เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของคู่ที่ได้มา และคู่ถัดไปซึ่งพอจะแยกย่อยรูปแบบของความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่งหรือเป็นลักษณะส่วนย่อยของส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่ ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่ ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม เป็นต้น

วันนี้ทีมงาน สอบ.คอม จะยกตัวอย่างการวิธีการทำข้อสอบอุปมาอุปไมยมา 6 แบบ เพื่อที่จะใช้สอบตำรวจ สอบ กพ หรือการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ และสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ ของทางเว็บไซต์เราได้เช่นกัน

แบบที่ 1 ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง หรือเป็นลักษณะส่วนย่อยของส่วนใหญ่

ตัวอย่าง อำเภอ : ตำบล → ? : ?

ก. จังหวัด : อำเภอ

ข. ภูมิภาค : ประเทศ

ค. จังหวัด : หมู่บ้าน

ง. หมู่บ้าน : ประเทศ

ตอบ ก. จังหวัด : อำเภอ

แนวคิด ตำบลเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ

อำเภอเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด

 

แบบที่ 2 ความสัมพันธ์ในด้านความหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกัน

ตัวอย่าง หนอน : ผีเสื้อ → ? : ?

ก. เต่า : ตะพาบ

ข. เพลี้ย : จักจั่น

ค. ลูกน้ำ : ยุง

ง. กบ : อึ่งอ่าง

ตอบ ค. ลูกน้ำ : ยุง

แนวคิด หนองเมื่อโตเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อ

เช่นเดียวกับ ลูกน้ำ เมื่อโตจะเป็นยุง

 

แบบที่ 3 ความสัมพันธ์ในด้านหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน

ตัวอย่าง ครู : สอน → ? : ?

ก. ทหาร : ปืน

ข. พระ : เทศน์

ค. วิทยากร : ผู้ฟัง

ง. นักเขียน : นิยาย

ตอบ ข. พระ : เทศน์

แนวคิด ครูทำหน้าที่ในการสอน

พระทำหน้าที่เทศนาญาติโยม

 

แบบที่ 4 ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง ทุเรียน : ขนุน → ? : ?
ก. กล้วย : แตงโม

ข. สับปะรด : น้อยหน้า

ค. ลองกอง : พุทรา

ง. ลำใย : มังคุด

แนวคิด ทุเรียน ลักษณะภายนอก สับปะรด

เช่นเดียวกับ ขนุน ที่มีลักษณะเหมือนน้อยหน่า

 

แบบที่ 5 ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่

ตัวอย่าง ไทย : เวียดนาม → กรุงเทพ : ?

ก. ซานา

ข. ฮานอย

ค. เวียนนา

ง. เอเธนส์

ตอบ ข. ฮานอย

แนวคิด เมืองหลวงของไทย คือ กรุงเทพ

เช่นเดียวกับ เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย

 

แบบที่ 6 ความสัมพันธ์ในรูปแบบของลักษณะนาม

ตัวอย่าง ช้าง : นาฬิกา → ? : ?

ก. เชือก : อัน

ข. เชือก : เรือน

ค. โขลง : ชิ้น

ง. โขลง : วง

ตอบ ข. เชือก : เรือน

แนวคิด ช้าง เรียกเป็นเชือก

เช่นเดียวกับนาฬิกาเรียกเป็นเรือน

Tags : อุปมาอุปไมย ข้อสอบออนไลน์ สอบ.คอม ข้อสอบอุปมาอุปไมย สอบตำรวจ สอบ กพ กพ นายสิบตรวจ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุที่..เวลาเอาทองไปขายคืนร้านถึงได้ราคาต่ำ

เอาคาถาเจิมรถไปท่องกันนะ

15 สิ่งที่ควรเลิกทำ เมื่ออายุย่าง 30+

ขาว กับ ดำ?

“โรคสมาธิสั้น”พบในผู้ใหญ่ได้ ไม่เฉพาะเด็ก ย้ำรักษาให้เร็ว

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)