เผย10งานฮิตที่ตลาดต้องการ ‘งานขาย’ นำ โด่ง/อสังหาฯใจป้ำจ่ายเงินเดือน ผจก.สูงสุด

อัพเดท : June 12th, 2016 12:42

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 575 ครั้ง


เผย 10 อันดับงานฮิตที่ตลาดต้องการ “งานขาย-บริการลูกค้า-พัฒนาธุรกิจ/HR/ วิศวกรรม” นำโด่ง ขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคม/บริการเฉพาะทาง/ไอที ควักจ่ายเงินเดือนพนักงานสูงสุด ส่วนธุรกิจอสังหาฯ ใจป้ำจ่ายเงินเดือนระดับผู้จัดการสูงสุด รองลงมาคือ R&D และขนส่ง “จ๊อบส์ ดีบี” ชี้แนวคิด Thailand 4.0 ปลุกคนเร่งเสริมศักยภาพตัวเอง

นางสาวนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า ผลจากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 4 หมื่นรายทั่วประเทศ พบว่า สายงานอาชีพที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. งานขาย บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 2. ธุรการและทรัพยากรบุคคล 3. วิศวกรรม 4.ไอที 5.บัญชี 6.การตลาดและประชาสัมพันธ์ 7.ขนส่ง 8.ธนาคารและการเงิน 9.โฆษณาและสื่อ 10.ออกแบบ ในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ได้แก่ 1. วิศวกรรม 2. ไอที 3. บัญชี 4.งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 5. ธุรการและทรัพยากรบุคคล 6.ธนาคารและการเงิน7.การตลาดและประชาสัมพันธ์8.ขนส่ง 9.บริการเฉพาะทาง10.โฆษณาและสื่อ ระดับหัวหน้างาน ได้แก่ 1. งานขาย งานบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 2. บัญชี 3. วิศวกรรม 4.ธุรการและทรัพยากรบุคคล 5.การตลาดและประชาสัมพันธ์ 6. ไอที 7.ธนาคารและการเงิน 8.ขนส่ง 9.โฆษณาและสื่อ และ10.บริการเฉพาะทาง ส่วนระดับผู้จัดการขึ้นไป ได้แก่ 1. งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2.บัญชี และ 3. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 4.วิศวกรรม 5.ธุรการและทรัพยากรบุคคล 6. ธนาคารและการเงิน 7. ไอที 8.งานบริหาร 9. โฆษณาและสื่อ 10.ขนส่ง

 

ขณะที่ผลสำรวจเงินเดือน สายงานที่มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทยในแต่ละระดับตำแหน่ง พบว่าสายงานที่มีเงินเดือนเริ่มต้นมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ 1. โทรคมนาคม 28,467 บาท 2. บริการเฉพาะทาง 22,731 บาท 3. ไอที 21,854 บาท 4. บริการด้านการแพทย์ 20,770 บาท 5. ธนาคารและการเงิน 20,463 บาท 6. ประกันภัย 20,458 บาท 7. วิศวกรรม 19,893 บาท 8. วิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา 19,824 บาท 9. อสังหาริมทรัพย์ 19,640 บาท 10. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 19,595 บาท โดยสาเหตุหลักมาจากจำนวนบุคคลากรที่สำเร็จการศึกษาออกมามีจำนวนจำกัด

 

สายงานที่มีเงินเดือนเริ่มต้นมากที่สุด ในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ได้แก่ 1. โทรคมนาคม 38,125 บาท 2. งานธนาคาร งานการเงิน 37,667 บาท 3. บริการเฉพาะทาง 36,133 บาท 4. ไอที 35,324 บาท 5. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 34,059 บาท 6.งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 32,971 บาท 7.งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา 32,874 บาท 8.วิศวกรรม 32,057 บาท 9. ก่อสร้าง 31,866 บาท และอสังหาริมทรัพย์ 31,542 บาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนงานของบุคลากรเมื่อมีประสบการณ์ ความชำนาญสูง

 

สายงานที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดในระดับเหัวหน้างาน ได้แก่ 1. บริการเฉพาะทาง 51,208 บาท 2. งานประกันภัย 50,855 บาท 3. บัญชี 49,664 บาท 4. ธนาคารและการเงิน 48,285 บาท 5. งานขนส่ง 47,906 บาท 6.บริการด้านการแพทย์ 47,726 บาท 7. วิศวกรรม 47,265 บาท 8. บริการสาธารณะ 46,000 บาท 9. ไอที 45,829 บาท 10.ก่อสร้าง 45,407 บาท ส่วนระดับผู้จัดการขึ้นไป ได้แก่ 1. อสังหาริมทรัพย์ 87,500 บาท 2. วิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา 83,276 บาท 3. ขนส่ง 80,738 บาท 4.การผลิต 80,156 บาท 5.โทรคมนาคม 80,000 บาท 6.โฆษณาและสื่อ 79,031 บาท 7.การตลาดและประชาสัมพันธ์ 79,020 บาท 8.บัญชี 78,513 บาท9. ก่อสร้าง 77,712 บาท และ 10. บริการด้านการแพทย์ 76,111 บาท

 

นางสาวนพวรรณ กล่าวอีกว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่า ค่าตอบแทนในแต่ละสาขาอาชีพจะช่วยให้คนทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพิ่มทักษะ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพนั้นๆ ขณะที่นโยบายภาครัฐก็มีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้บุคคลากรมีความตื่นต้น และต้องการเสริมศักยภาพของตนเอง เห็นได้จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคภายในแนวคิด Thailand 4.0 โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” แนวคิดนี้เองที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาบุคลากรในมิติต่างๆ ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายอาชีพนั้นๆ

ขณะที่นโยบายของบริษัทเอง ยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานที่ดีเหมาะกับลูกค้า โดยล่าสุดได้เปิดตัวฟังก์ชั่นการค้นหาด้วยเงิน เดือนที่ให้ผู้หางานค้นหางานที่ตรงกับเงินช่วงเงินเดือนที่ต้องการ ผู้หางานจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งที่สุดแล้วจะเป็นการประหยัดเวลาทั้งของนายจ้างและผู้หางานด้วย

 

 

ที่มา http://www.thansettakij.com/2016/06/11/60070

Tags : 10งานฮิตที่ตลาดต้องการ งานขาย งานฮิตที่ตลาดต้องการ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เทคนิค 'การเตรียมตัวสอบ'

เตือน!!! พุงโต เสี่ยงตายเร็ว รีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

“ไข่ไก่” อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทานได้ทุกวัน

ระวัง! จ้องคอมนาน ทำร้ายสุขภาพตา

ขาว กับ ดำ?

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)