ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ 950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-514999 โทรสาร 035-514909

เว็บไซต์ http://www.yrh.moph.go.th/