ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-1416747 โทรสาร 02-1438019

เว็บไซต์ http://www.mict.go.th/