ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เลขที่ 111/5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Thailand TEL. 034-964946 FAX. 034-964945

เว็บไซต์ http://www.ssruic.ssru.ac.th/