ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 โทรสาร 0-4253-2479 E-mail: [email protected]

เว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/