เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ (Phra Samut Chedi Sawatyanon Hospital) เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณตำบลปากคลองบางปลากด มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารใหญ่ 2 อาคาร คือ อาคารสวาทยานนท์ 1 และอาคารสวาทยานนท์ 2 สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของชาวบ้านในเขตพระสมุทรเจดีย์ โดยมีตระกูลสวาทยานนท์ เป็นผู้บริจาคหลักของโรงพยาบาล