ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000 

เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/