ข้อมูลติดต่อ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 53651 E-mail::[email protected] สอบถามหน่วยงาน 0-2475-3410

เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th/