ข้อมูลติดต่อ

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2562-0600-15 | [email protected]

เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/