ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 59 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 +66 2288 6032

เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th/