ข้อมูลติดต่อ

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เว็บไซต์ http://www.thethaibar.or.th