เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลปัตตานี (Pattani Hospital)แต่เดิมอยู่ในความดำริของเจ้าสฤษดิ์เดชนางกูร สมุหเทศาภิบาลเดิม ประจำมณฑลปัตตานี จึงได้อนุมัติเงินงบประมาณในขั้นแรก จำนวน32,000บาทและทางมณฑลได้รวบรวมเงินจาก ท่านผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวน7,000บาท ได้เริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาแต่ปีพ.ศ.2467ในที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร สำเร็จรูป 

แต่เรือนคนไข้และตึกผ่าตัดรวม 2 หลังเท่านั้น ส่วนอาคารโรงเรือนต่าง ๆ เช่น ตึกคนไข้นอก, โรงซักฟอก, โรงครัว, โรงพักศพ,บ้านพักแพทย์และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ทางมณฑลดำริจะของบประมาณก่อสร้างในปีถัดไป            แต่ด้วยเหตุขณะนั้นการเงินของประเทศฝืดเคือง เงินงบประมาณที่จะได้เพื่อก่อสร้างอาคารทำการ และอาคารบ้านพักต่อไปจนแล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องชะงักตั้งแต่นั้นมา  ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีเป็นครั้งแรก ได้เห็นตึกที่พักรับแขกของจังหวัด ซึ่งเดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาลประกอบกับตึกหลังนี้ในขณะนั้นมีลักษณะเหมาะสมจัดเป็นโรงพยาบาลได้ จึงได้ประชุมปรึกษากับคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี ในที่สุดคณะกรรมการจังหวัดปัตตานีเห็นพ้องต้องกันว่า สถานที่บริเวณตึกสมุหเทศาภิบาลเดิมมีลักษณะเหมาะสมจัดเป็นโรงพยาบาลได้ เว้นแต่บริเวณสถานที่ถ้าเผื่อไปถึงการขยายตัวของโรงพยาบาลต่อไปในภายหน้าก็ค่อนข้างจะเล็กไป คณะกรรมการจังหวัดปัตตานีจึงได้ตกลงพร้อมกันกำหนดที่ดินอีกด้านหนึ่งของฝั่งใต้คลองสามัคคี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่ดินสมุหเทศาภิบาล ให้เป็นอาณาเขตบริเวณของโรงพยาบาลด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการจังหวัดได้ประชุมเห็นชอบด้วยดำริ พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ดัดแปลงสมุหเทศาภิบาลเดิมเป็นตึกคนไข้นอก  ของโรงพยาบาลปัตตานี            ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมอยู่แล้ว และทุ่นเงินงบประมาณด้วย โดยสิ้นเงินในการดัดแปลงตึกหลังนี้ในขณะนั้น จำนวน 5,000 บาท ส่วนอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่พร้อมกันคือ

เรือนคนไข้ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 25 เตียง สิ้นเงินจำนวน 7,000 บาท

โรงครัวและโรงซักฟอกติดกัน จำนวน 1 หลัง สิ้นเงินจำนวน 2,000 บาท

โรงพักศพ จำนวน 1 หลัง สิ้นเงินจำนวน 942 บาท