ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์การทหารม้า Royal Thai Army Cavalry Center ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทร 036-220277

เว็บไซต์ http://www.cavalrycenter.com/