ข้อมูลติดต่อ

กรมราชทัณฑ์222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร 02-967-2222

เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/