ข้อมูลติดต่อ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2245-1707

เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/