ข้อมูลติดต่อ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนรื่นฤดี แขวงวชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2412051-6, 02-2412351-6, 02-2414800, 02-2414814 [email protected]

เว็บไซต์ http://www.isoc.go.th/