ข้อมูลติดต่อ

กรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับสมัครกำลังพล โทร. 080 - 8730741