ข้อมูลติดต่อ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี โทร +66 94 312 4595 เว็บไซต์ http://www.ipebk.ac.th/