ข้อมูลติดต่อ

กรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ แผนกสถิติ โทร.02 475 3276 ถนนอิสรภาพ, แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02 411 5864

เว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th