ข้อมูลติดต่อ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 109 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 29 39 49 99 โทรสาร 0 29 39 49 99 #1777 อีเมล์ : [email protected] Call Center : 1624

เว็บไซต์ http://www.nakhonchaiair.com