ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทร.0-3648-6380-3 ต่อ 5-0272

เว็บไซต์ http://www.wing2.rtaf.mi.th