ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ : 0-7761-3157, แฟกซ์ : 077-613157 ต่อ 17ต่อ 17

เว็บไซต์ http://www.hongcharern.go.th/