เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

เดิม " ตำบลหงษ์เจริญ "  แยกออกจาก " ตำบลสลุย "  ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่มาก ทางสภาตำบลจึงขอแยกเขตออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลสลุยและตำบลหงษ์เจริญ ประวัติบ้านสลุยมีการเล่าขานกันมาว่าในราวปี พ.ศ. 2329  เจ้าประดุงกษัตริย์พม่า ได้ยกทัพมาทางปักษ์ใต้ 1 ทัพ ซึ่งมีแกงหวุ่นแมงญี อัครมหาเสนาบดีพม่า ยกทัพมาจากเมืองมะริดมาตีเมืองชุมพร เมืองไชยา และไปล้อมเมืองนครศรีธรรมราชไว้ การทำสงครามครั้งนี้ทำให้เกิดการเล่าลือกันต่อ  ๆ มาว่า ชาวบ้านที่ตั้งรกรากอยู่ในสลุยได้จัดเตรียมเสบียง ไว้ยามเกิดศึกสงครามและในช่วงฤดูแล้งและได้นำครกตำข้าวทิ้งคลองไม่ให้ข้าศึกทำสเบียงได้ คงเหลือไว้แต่สากตำข้าวมากมาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ สากะลุย ”

คำว่า " กะลุย "  แปลว่า มาก (ภาษาใต้) ต่อมาเพี้ยนเป็น " สลุย "  ในปัจจุบัน