เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

เดิม ตำบลหงษ์เจริญ แยกออกจาก ตำบลสลุย ซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่มาก ทางสภาตำบลจึงขอแยกเขตออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลสลุยและตำบลหงษ์เจริญ ประวัติบ้านสลุยมีการเล่าขานกันมาว่าในราวปี พ.ศ. 2329 เจ้าประดุงกษัตริย์พม่า ได้ยกทัพมาทางปักษ์ใต้ 1 ทัพ ซึ่งมีแกงหวุ่นแมงญี อัครมหาเสนาบดีพม่า ยกทัพมาจากเมืองมะริดมาตีเมืองชุมพร เมืองไชยา และไปล้อมเมืองนครศรีธรรมราชไว้ การทำสงครามครั้งนี้ทำให้เกิดการเล่าลือกันต่อ ๆ มาว่าชาวบ้านที่ตั้งรกรากอยู่ในสลุยได้จัดเตรียมเสบียง ไว้ยามเกิดศึกสงครามและในช่วงฤดูแล้งและได้นำครกตำข้าวทิ้งคลองไม่ให้ข้าศึกทำสเบียงได้ คงเหลือไว้แต่สากตำข้าวมากมายชาวบ้านจึงเรียกว่า สากะลุย

คำว่า กะลุย แปลว่า มาก (ภาษาใต้) ต่อมาเพี้ยนเป็น สลุย ในปัจจุบัน


คะแนนโหวต

0

คะแนนโหวตคืออะไร ?

หน่วยงานอื่นๆ