ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลตำบลบางพูน เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยบัวยายมี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 025675592-3 แฟกซ์ 025676326

เว็บไซต์ http://www.bangpoon.org/