เกี่ยวกับ

เทศบาลตำบลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เทศบาลตำบลบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ เทศบาลตำบลบางพูน เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยบัวยายมี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 025675592-3 แฟกซ์ 025676326 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,760 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองเปรมประชากร หมู่ที่ 3 บ้านบางขะแยด หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางพูน หมู่ที่ 5 บ้านคลองรังสิต หมู่ที่ 6 บ้านคลองรังสิต

มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี