ข้อมูลติดต่อ

องค์การวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-580-9729-31 แฟกซ์ : 02-580-9732 Email [email protected]

เว็บไซต์ http://www.nvi.go.th/