ข้อมูลติดต่อ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Telephone: 02 2530561 Call Center: 02 2072700 Fax: 02 2526582, 02 2534086 E-mail: [email protected]

เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/