ข้อมูลติดต่อ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2507 7999 โทรสาร : 0 2547 5657 สายด่วน : 1169 ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com อีเมล : [email protected]

เว็บไซตื http://www.ditp.go.th/