ข้อมูลติดต่อ

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5231 เบอร์โทรสาร 0-4283-5231 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 45112

เว็บไซต์ https://lru.ac.th