ข้อมูลติดต่อ

2 หมู่ 6 ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า, ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, 20180 โทรศัพท์ 038 431 179

เว็บไซต์ http://www.marines.navy.mi.th/