ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (Phra Chom Klao Hospital) ที่อยู่ : 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  โทรศัพท์ : 032-709999 โทรสาร 032-425205

เว็บไซต์ http://www.phrachomklao.go.th/