ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โอนเข้าเบอร์ภายในได้ 042-711-615, 042-711636, 042-711-236, 042-716-565-6, 042-715141-5 โอนไม่ได้-ศูนย์โทรศัพท์ 042-730-419 Fax รพ.สกลนคร(ห้องธุรการ) 042-711-037, (อาคารพัสดุ )042-716859 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 042-711-189 , สายด่วน 1669

เว็บไซต์ http://www.sknhospital.go.th/