ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเทศบาลนครยะลา 10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร : 073-223666 แฟกซ์ : 073-215675

เว็บไซต์ http://www.yalacity.go.th/