เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2507 โดยยกฐานนะจากสถานีอนามัยชั้นสอง เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 โดยมี นายแพทย์ ศรีธร ศาสตรี เป็นนายแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัย

ปี 2517 ได้รับการยกฐานะให้เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยโดยมี นายแพทย์ศรีธร ศาสตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ปี 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง

ปี 2520 ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล 30 และได้ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมไปอยู่อีกฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุอยู่ติดกับแขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2522 และเปิดให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม 2523 โดยมีนายแพทย์อุทัย อุโฆษณาการ เป็นผู้อำนวยการ และทำการเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2524

ปี 2525 ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม  2526 และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีนายแพทย์อุทัย อุโฆษณาการ เป็นผู้อำนวยการและได้รับงบประมาณให้ขยายเป็นโรงพยาบาล 120 ในปี 2538

ปี 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก โดยทำการก่อสร้างบนพื้นที่เดิมตึกผู้ป่วยใน(30 เตียงเก่า)ก่อสร้างเสร็จ ปี 2540 และได้เปิดให้บริการในปี 2541

ปี 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคลอดและผู้ป่วยใน 5 ชั้น แบบเลขที่ 8791(ตอกเสาเข็ม)เริ่มก่อสร้างปี 2549 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2550

ปี 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง แบบเลขที่ 8816 อาคาร คสล.4 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างปี 2551 กำหนดแล้วเสร็จปี 2553